Pomoć Livnu, Glamoču i Grahovu

Jučer smo spakirali i drugi dio paketa planiran za podjelu obiteljima koji žive na teško dostupnim mjestima Livna, Glamoča i Grahova! Podjela se i ovaj put odvijala u suradnji s Federalnom upravom civilne zaštite! I ovaj put ekipa se “borila “sa smetovima i neprohodnim putevima! A danas smo isporučili i dio hrane za Majčino selo, kao i paketiće koju su nam donirali dobri ljudi iz Livanjske zajednice Frankfurt! Hvala Vam što pomažete da pomognemo!